Geschreven op. 10-05-22
Geschreven door. Steven
Categorie. CBR Theorie Transport

Nieuwe theorie examens vrachtauto & camper

Per 1 juli 2022 worden de nieuwe theorie-examens voor de vrachtauto en camper ingevoerd. Tot 1 september 2022 is het mogelijk om nog de huidige theorie examens te doen. Hieronder leggen wij de belangrijkste veranderingen uit.

De nieuwe theorie examens zijn beter toegespitst op de verschillende groepen chauffeurs, zoals bijvoorbeeld de beroepschauffeurs en de bestuurders die privé het rijbewijs willen gebruiken o.a. bestuurders van campers. De nieuwe theorie boeken zijn al te bestellen via deze link: Theorie materiaal

 

“Hiermee is het aantal theorie-examens teruggebracht naar één examen.”

Privégebruik rijbewijs (zonder code 95)

Bestuurders die het rijbewijs C1 of C privé willen gebruiken, hebben hier uiteraard verschillende redenen voor. Een deel van de bestuurders wil het rijbewijs C gebruiken om privé een vrachtauto te mogen besturen en een deel van de bestuurders wil met het rijbewijs C1 een camper besturen. Met deze structuurwijziging is ook specifiek gekeken naar het
toespitsen van de examens op deze groep bestuurders. Hiermee is het aantal theorie-examens teruggebracht naar één examen. specifiek voor deze groep bestuurders. Dit nieuwe examen zal het RVM1-C(1) heten.

Beroepschauffeur (met code 95)

De beroepschauffeur heeft uiteraard voor de uitoefening van zijn beroep meer kennis nodig dan degene die het rijbewijs privé wil gebruiken. Bij de vakbekwaamheidsmodules is daarom vooral de aansluiting op de beroepspraktijk verbeterd. Dit is in alle onderdelen terug te zien, maar met name in de onderwerpen Techniek en Lading. Hierdoor moeten zijn naast het RVM1-C examen nog 2 aanvullende examens volgen het VM2C en VM3C examen.

“Op basis van de Derde Rijbewijsrichtlijn worden in RVM1-C(1) ook onderwerpen Techniek, Lading en Administratie getoetst.”

RVM1-C(1) examen ook wel genoemd module 1.

Module 1
In Module 1 worden de onderwerpen getoetst die relevant zijn voor alle bestuurders
met een rijbewijs C1 of C, dus zowel voor privégebruik als voor beroepsuitoefening.
De nadruk in deze module ligt op het onderdeel Verkeer. In dit deel worden geen
vragen gesteld die specifiek over andere rijbewijscategorieën gaan, omdat dit niet
relevant is voor de chauffeur. Wel kunnen overkoepelende zaken waar de chauffeur
mee te maken krijgt getoetst worden. Ook onderwerpen als kennis van maatregelen
na ongevallen, veiligheidseisen en alcohol- en medicijngebruik zijn relevant voor alle
bestuurders en nu opgenomen in deze module.
Op basis van de Derde Rijbewijsrichtlijn worden in Module 1 ook onderwerpen
Techniek, Lading en Administratie getoetst. Deze onderwerpen worden relatief
‘hoog over’ getoetst, waarbij aangesloten wordt bij de kennis die voor privégebruik
nodig is of verplicht is vanuit wetgeving. Voor de beroepschauffeur volgt in de
vakbekwaamheidsmodules de verdieping op deze onderwerpen.

VM2-C examen ook wel genoemd module 2.

Module 2

In Module 2 wordt de verdieping op de onderwerpen Techniek en Lading getoetst.
Voor wat betreft Techniek wordt beter aangesloten op de beroepspraktijk, waarbij
uiteraard wel wordt getoetst op basis van de geldende wetgeving. Er is gekeken naar
wat een chauffeur met de huidige technische ontwikkelingen zelf nog mag en kan doen. De focus ligt daarom op het bekend zijn met de werking van verschillende systemen. Dit is vanwege onderhoud en storingen wel van belang om te weten,
maar kan op een minder gedetailleerd niveau getoetst worden dan voorheen.
Daarnaast ligt de nadruk op preventief onderhoud, (rijklaar) controles en de
bestuurder ondersteunende systemen. Het onderdeel Lading is uitgebreid ten opzichte van de oude examens. Dit onderwerp
is belangrijk vanwege de verkeersveiligheid en de economische gevolgen van niet
goed zekeren. Kandidaten moeten onder andere aan de hand van een tabel kunnen
bepalen hoeveel vastzetmiddelen zij mee moeten nemen. Hierbij is maar één
variabele, de overige gegevens worden bij de vraag gegeven.

VM3-C examen ook wel genoemd module 3.

Module 3

In Module 3 wordt de verdieping op Administratie getoetst. Dit onderwerp komt
maar zeer beperkt terug in Module 1. De nadruk ligt hierbij op de rij- en rusttijden,
de tachograaf en de verschillende relevante documenten.
Naast het deel Administratie worden in deze module ook de onderwerpen
Gezondheid en Veiligheid, en Branche en Bedrijf getoetst.

Is er nog iets onduidelijk wat er vermeld staat neem dan contact met ons op per mail [email protected]

“Naast de standaard meerkeuzevraag worden in deze examens ook andere vraagsoorten ingezet.”

Naast de standaard meerkeuzevraag worden in deze examens ook andere
vraagsoorten ingezet. Per onderwerp en vraag wordt beoordeeld met welke
vraagsoort de specifieke kennis het best getoetst kan worden.

Hieronder ziet u een overzicht van de gebruikte vraagsoorten:

(Single) sleepvraag :
Je sleept een vinkje of een getal naar een plaatje.

invulvraag:
Je vult een getal of een woord in, in een zin.

Bijvoorbeeld: vragen waar gevraagd wordt naar een snelheid zoals 80km/u

Hotspot:
Je kiest in 1 afbeelding of uit meerdere afbeeldingen door deze aan te klikken.

ja/nee vragen:

je kiest een antwoord uit een ja of nee mogelijkheid

Meerkeuzevraag:

Je kiest uit meerdere antwoorden het juiste antwoord.

Stellingvragen:

je kiest uit meerdere stellingen de juiste stelling. welke juist of onjuist is.

Matrixvraag:

Je geeft aan of in de tabel aangegeven variabelen in combinatie goed/fout zijn.

 

Onze nummer 1 tip voor de theorie examens is door de vragen en antwoorden goed te lezen. De meeste kandidaten hebben namelijk niet gebruik gemaakt van alle tijd die ze hebben.

Mis niks meer van onze nieuwste blogs.

Ontvang de nieuwste blogs als eerste.